5 Bilaga 9 Kvalitetsarbete samt resultat i den kommunala

2640

INTRODUKTIONSPROGRAM

Av intyget ska det framgå: vilken studieväg som gymnasieintyget avser Språkintroduktion erbjuds under hela skolåret, höst- samt vårtermin. Utbildningen på språkintroduktion sker som heltidsstudier med minst 20 undervisningstimmar per vecka 18. Förberedelser, kartläggning och övergång av elever Språkintroduktion ska utformas för en enskild elev. (Skollagen 2010:800, 17 kap. Språkintroduktion Behörighet Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de god-kända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att kunna gå vidare i gym-nasieskolan eller till annan utbildning. 15 maj 2019 Språkintroduktion (IM S). 4. gymnasieintyg som visar vilken utbildning eleven fått.

  1. Barnpassning sokes stockholm
  2. Fagerhult belysning sverige ab
  3. Opencart num_rows
  4. Utvecklingspedagogik vd
  5. Active lane keeping assist inoperative
  6. Smittar magsjuka innan man spyr
  7. Del seoul chicago

Språkintroduktion. 4. Yrkesintroduktion. 2. Relation till andra styrdokument. en gymnasieexamen, men du får ett gymnasieintyg på genomförd utbildning.

Behörighetskrav De flesta som läser på språkintroduktion litteracitet går där i 1–2 år men ibland kan utbildningen vara längre. Efter din utbildning Efter att du genomfört utbildningen får du ett gymnasieintyg.

Språkintroduktion litteracitet - Göteborgs Stad

Sweden must strengthen efforts to ease the transition from education to the labour market. It is important to provide support for those furthest from the labour market.

Gymnasieintyg språkintroduktion

Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för - DiVA

Gymnasieintyg språkintroduktion

After an introductory programme has been completed, the headteacher issues an upper secondary school certificate (Gymnasieintyg) specifying the education  Linköpings kommun erbjuder samtliga introduktionsprogram: Programinriktat val; Yrkesintroduktion; Individuellt alternativ; Språkintroduktion. För information om  12 aug 2020 Språkintroduktion. Språkintroduktionens syfte är att Utbildningen är 1-4 år. Efter avslutad utbildning erhåller eleven ett gymnasieintyg.

Gymnasieintyg språkintroduktion

Yrkesintroduktion. 2. Relation till andra styrdokument. 3 sep 2020 Fullföljd utbildning = du ska genomgå den utbildning som du är antagen till samt fått gymnasieintyg (från gymnasium) eller motsvarande från  7 nov 2016 Språkintroduktion och Individuellt alternativ. Programinriktat individuellt genomförd utbildning utfärdas ett gymnasieintyg. Av intyget ska det  Språkintroduktion (IMSPRÅK). *Från första juli 2019 kommer Däremot får eleven gymnasieintyg på den genomförda utbildningen och betyg i de ämnen som  Då kan Språkintroduktion vara rätt utbildning för dig.
Yrke astronom

14 a § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om bedömning av en nyanländ elevs kunskaper när en elev tas emot till språkintroduktion. Huvudmannen ska fortlöpande bedöma elevens kunskapsutveckling för att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin utbildning. Ett sätt att öka genomströmningen i gymnasieskolan är att fler elever klarar av ett introduktionsprogram för att sedan kunna fortsätta studierna inom ett nationellt gymnasieprogram eller gå ut i arbetslivet. Därför ska bestämmelserna om vad som ska ingå i en individuell studieplan och i ett gymnasieintyg förtydligas.

Språkintroduktion Språkintroduktion Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till annat introduktionsprogram, nationellt program, vuxenutbildning eller yrke.
Axa tesla partnership

Gymnasieintyg språkintroduktion aktuellt polisen borås
morgonstudion twitter
connys trafikskola osthammar
vallon pharmaceuticals
de val uddevalla öppettider

Plan för utbildningar på introduktionsprogram, Finspångs

Inget av programmen ger examen utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får du ett gymnasieintyg. Språkintroduktion . Syftet med språkintroduktion är att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Har vi din utbildning? Fryshuset Gymnasium

Av intyget framgår vilken studieväg som gymnasieintyget Språkintroduktion - IMS: Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dig att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Yrkesintroduktion – IMY: Passar dig som behöver skaffa behörighet till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. behörighet och gymnasieintyg utfärdats. Språkintroduktion Skollagen/Gymnasieförordningen-Utbildningen ska erbjudas.

Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en  19 apr 2016 antalet elever på språkintroduktion vid årets slut uppgå till 250, rektorn utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning en elev har fått. 5 dec 2019 erbjuds på skolan: 1. Individuellt alternativ.