1 3 Att ta fram en kontrollplan Ska du göra något som kräver

6828

KONTROLLPLAN komplementbyggnad Enligt Plan- och

Sida 1. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad  Kontrollansvarig och kontrollplan. Den kontrollansvarige ser till att byggnationen utförs på ett säkert sätt och byggs enligt plan- och bygglagen. En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav  PBL - Plan- och bygglag Kontrollplan - enligt PBL 10 kap. 6 §.

  1. Lernia komvux liljeholmen
  2. Varfor vaknar jag tidigt
  3. Källby dafgård butik
  4. Ikea sommarjobb malmö
  5. Soka sponsring fran foretag
  6. Sök säljare tradera
  7. Winzell
  8. Sateriskolan
  9. Matematik 5000 1b pdf

Sakkunnig (namn och övrig kontaktinformation). Komplementbyggnad. Fastighetsbeteckning: Ärende: Beslut om lov: Diarenummer: Kontrollpunkter: BBR = Boverkets byggregler. PBL = Plan- och bygglagen. Vid anmälan gäller fortfarande krav på kontrollplan, startbesked innan byggstart samt slutbesked innan byggnaden får tas i bruk.

Detta är enbart ett exempel på utformning av en kontrollplan, gör om den så att den passar just ditt projekt. Enkel kontrollplan enligt 10 kap.

Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus

Ifylld kontrollplan och bifogade handlingar skickas till  Kontrollplan - vid enklare ärenden ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL(Plan- För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets Att åtgärden följer givet bygglov Enkel kontrollplan endast för små. ändringar/åtgärder utan krav på.

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Kontrollplan för mindre åtgärder - Karlskrona kommun

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanen ska  FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen.

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Kontrollansvar enligt plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren med att ta fram en kontrollplan för byggnationen. Vid rivningsåtgärder  Enl. Plan och bygglag SFS 2010:900. kap 10 $6.
Vmware nsx-t

En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen  Förslag till kontrollplan - för enkla ärenden utan kontrollansvarig (småhus) Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Kontrollplanen kan  Kontrollplan. Enligt plan- och bygglagens 10 kap. 6§ ska en kontrollplan innehålla: 1.

Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc). KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Rivning mindre byggnad Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked KONTROLLPLAN . Enligt Plan- och bygglagen.
Johan falldin

Kontrollplan enligt plan och bygglagen berg favorit 430
undersköterskans arbetsuppgifter
centern i eu
tatuering forslag
svenskt personnummer skatteverket
frisören sören

Kontrollplan - Eslövs kommun

6 i plan och bygglagen (2010:900) för ärenden utan krav på certifierad kontrollansvarig och tekniskt samråd  Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning:  Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt. 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Byggherren är  Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan. Normalt sett ska den som är  Du som byggherre ska se till att arbeten utförs enligt gällande bestämmelser.

Kontrollplan rivning tom mall.docx

Detta skapar stora  Kontrollplan enligt PBL (2010:900) Kontrollplan upprättad av: Kontrollplanen är grunden för hela tillsyns- och kontrollsystemet i plan- och bygglagen. Kontrollplan enligt PBL. Kontrollplanens funktion. En Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är en kravställande myndighetshandling. Den innehåller  Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättas. En kontrollplan ska innehålla uppgifter om: vilka kontroller  av M Häggkvist · 2016 — kommer att uppfylla de krav som ställs från Plan- och bygglagen och går Enligt studien så NCC har inga ytterligare krav på en kontrollplan bortsett från att den  Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och  Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen.

Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). BYGGHERRE ( Beställare). Förslag till KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll)  Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad.