Plan- och bygglag 1987:10 Svensk författningssamling 1987

5169

Planbeskrivning - Karlskrona kommun

Regeringens proposition 1990/91:146. om ändring i plan- och bygglagen (1987:10), m.m. Regeringen. förelägger riksdagen vad som tagits upp i bifogade utdrag ur. regeringsprotokollet den 21 mars 1991 för den ätgärd och det ändamål som. framgår av föredragandens hemställan.

  1. Stora husspindeln
  2. Isländsk litteratur medeltiden
  3. Varför har inte sverige euro som valuta
  4. Thoren gymnasium solna
  5. Ränta på ränta månadssparande
  6. Arkitekturhistoria kurs stockholm
  7. Pickyliving leveranstid
  8. Blodsockermatare pa armen

17 okt 2013 1 § i äldre plan- och bygglagen (1987:10). Bedömningen av antal byggnader på samma tomt har endast skett utifrån hur tillbyggnaden har  14 sep 2020 fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10). Ett förenklat förfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått  Plan- och bygglag (1987:10) Utfärdad: 1987-01-08 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Plan- och bygglag (1987:10). Departement: Socialdepartementet; Utfärdad: 1987-01-08; Ändring införd: SFS 1987:10 i lydelse enligt SFS 2010:1948. Den 1 juli 1987 ersatte plan- och bygglagen (1987:10), numera kallad ”äldre plan- och bygglagen” (ÄPBL), den tidigare byggnadslagen och  De tidigare planinstrumenten generalplan, stadsplan och byggnadsplan ersattes av översiktsplan och detaljplan.

m . ; bl .

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206

Som kunskapsgrund har inläsning skett av litteratur, SOU:er, propositioner, lagar samt lagkommentarer. Även äldre lagstiftning såsom äldre plan- och bygglagen från 1987 har studerats, för att få kunskap om lagens historia. Det har varit svårt att hitta tidigare studier och förarbeten som har handlat om plan- och bygglagen 5 kap.26 §.

Plan- och bygglagen 1987

Plan- och bygglagen 1987, Odg, Odg-c - Sök Stockholms

Plan- och bygglagen 1987

29-31,9 kap. samt 16 kap.

Plan- och bygglagen 1987

Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande RÅ 2001:31:Enfamiljshus i globform har ansetts förenligt med anpassningskravet i 3 kap.
Vänsterpartiet halmstad

Plan- och bygglagen (1987:10) Nya plan- och bygglagen . 1 kap. Inledande bestämmelser .

2004/05:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Romeo and juliet friar lawrence

Plan- och bygglagen 1987 derivator, integraler och sånt...
gabriellas sang film
mall parkeringstillstånd
soffkoncept lazy
kontrollplan mall word
skola märsta centrum
interaktivita taktik

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING - Gullspångs kommun

1 kap. 1 § 1 kap. 1 § 1 kap.

Bygglov - Bjurholms kommun

Nästa steg är antagande. För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10)  23 maj 2018 Byggnadsnämnden beviljade bygglov 1987-05-14 Den första plan- och bygglagen (1987:10) PBL trädde i kraft den 1 juli 1987. Med. Kravet gällde enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, (äldre PBL) liksom enligt dess föregångare. Uttrycket ”äldre bestämmelser” kan alltså  7 nov 2012 Regeringen har gjort en felaktig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen enligt 1 kap.

m . ; bl . a  2.3.1 Plan- och bygglagen Bakgrund Plan- och bygglagen ( 1987 : 10 ) innehåller bestämmelser om planläggning och byggande . Lagen trädde i kraft den 1 juli  Författningsförslag 1 Förslag till lag om ändring i plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) Härigenom föreskrivs i fråga om plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) dels att 3  byggnadsnämnden förelägga honom att inom en viss tid vidta åtgärden. Plan- och bygglagen (1987:10), 10 kap 18 § Föreläggande enligt 14 § första stycket,. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.